COMPONENȚA COMISIEI:

Ţigău Dragoş Lucian – coordonator

Şerbănescu Carmen        – responsabil comisia metodică  Limbă şi Comunicare

Moise Luminița               -responsabil comisia metodică  Matematică şi Ştiinţe

Dîrloman Gabriela          – responsabil comisia metodică  Om şi Societate

Jaber Manuela                – responsabil comisia metodică  Tehnologii

Ionescu Maria                 – director adjunct

Chiac Teodora                 –  coordonator comisie de proiecte și programe

Panciu Camelia               –  coordonator proiecte internationale