Continut documente

Structura an scolar ROFUIP Extras din Regulamentul Intern Burse Transparenta Institutionala Formulare
.
.
DOCUMENTE

Structura an scolar

img

img

      Anul scolar 2020-2021 incepe pe 14 septembrie 2020 si se incheie pe 18 iunie 2021, are 34 de saptamani si 167 de zile. Este impartit in doua semestre si patru vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din ciclul primar si copiii de la gradinita. Structura anului scolar cuprinde semestrul I, din 14 septembrie 2020 pana pe 29 ianuarie 2021 si semestrul al II-lea, din 8 februarie 2021 pana pe 18 iunie 2021.

Structura anului scolar 2020-2021 este urmatoarea:
Semestrul I (17 saptamani)
Cursuri: Luni, 14 septembrie 2020 - Marti, 22 decembrie 2020
Vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare - a IV-a: 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
Vacanta de iarna: Miercuri, 23 decembrie 2020 - Duminica, 10 ianuarie 2020
Cursuri: Luni, 11 ianuarie 2021 - Vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanta intersemestriala: Sambata, 30 ianuarie 2021 - Duminica, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 saptamani)
Cursuri: Luni, 8 februarie 2021 - Joi, 1 aprilie 2021
Vacanta de primavara 1: Vineri, 2 aprilie 2021 - Duminica, 11 aprilie 2021
Pastele Catolic va fi in 2021 pe data 4 aprilie
Cursuri: Luni, 12 aprilie 2021 - Joi, 29 aprilie 2021
Vacanta de primavara 2: Vineri, 30 aprilie 2021 - Duminica, 9 mai 2021Back To Top
ROFUIPimg

CUPRINS

 • Titlul I Dispozitii generale
  • Capitolul 1 Cadrul de reglementare
  • Capitolul 2 Principii de organizare si finalitatile invatamantului preuniversitar
 • Titlul II Organizarea unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Reteaua scolara
  • Capitolul 2 Organizarea programului scolar
  • Capitolul 3 Formatiunile de studiu
 • Titlul III Managementul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Consiliul de administratie
  • Capitolul 3 Directorul
  • Capitolul 4 Directorul adjunct
  • Capitolul 5 Tipul si continutul documentelor manageriale
 • Titlul IV Personalul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Personalul didactic
  • Capitolul 3 Personalul nedidactic
  • Capitolul 4 Evaluarea personalului din unitatile de invatamant
  • Capitolul 5 Raspunderea disciplinara a personalului din unitatea de invatamant
 • Titlul V Organisme functionale si responsabilitati ale cadrelor didactice
  • Capitolul 1 Organisme functionale la nivelul unitatii de invatamant
   • Sectiunea 1 Consiliul profesoral
   • Sectiunea 2 Consiliul clasei
   • Sectiunea 3 Catedrele/comisiile metodice
  • Capitolul 2 Responsabilitati ale personalului didactic in unitatea de invatamant
   • Sectiunea 1 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
   • Sectiunea 2 Profesorul diriginte
  • Capitolul 3 Comisiile din uniatile de invatamant
 • Titlul VI Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic
  • Capitolul 1 Compartimentul secretariat
  • Capitolul 2 Serviciul financiar
   • Sectiunea 1 Organizare si responsabilitati
   • Sectiunea 2 Management financiar
  • Capitolul 3 Compartimentul administrativ
   • Sectiunea 1 Organizare si responsabilitati
  • Capitolul 4 Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare
 • Titlul VII Elevii
  • Capitolul 1 Dobandirea si exercitarea calitatii de elev
  • Capitolul 2 Activitatea educativa extrascolara
  • Capitolul 3 Evaluarea elevilor
   • Sectiunea 1 Evaluarea rezultatelor invatarii. Incheierea situatiei scolare
   • Sectiunea 2 Examenele organizate la nivelul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 4 Transferul elevilor
 • Titlul VIII Evaluarea unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Evaluarea interna a calitatii educatiei
  • Capitolul 3 Evaluarea externa a calitatii educatiei
 • Titlul IX Partenerii educationali
  • Capitolul 1 Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
  • Capitolul 2 Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
  • Capitolul 3 Adunarea generala a parintilor
  • Capitolul 4 Comitetul de parinti
  • Capitolul 6 Contractul educational
  • Capitolul 7 Scoala si comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitatile de invatamant si alti parteneri educationali
 • Titlul X Dispozitii finale si tranzitorii
 • Anexa
 • 3
  • 3
  • 4
 • 4
  • 4
  • 5
  • 6
 • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 11
  • 12
 • 14
  • 14
  • 15
  • 16
  • 16
  • 16
 • 16
  • 16
   • 16
   • 18
   • 19
  • 20
   • 20
   • 22
  • 24
 • 25
  • 25
  • 26
   • 26
   • 27
  • 27
   • 27
  • 28
 • 28
  • 29
  • 30
  • 31
   • 31
   • 38
  • 41
 • 44
  • 44
  • 44
  • 45
 • 45
  • 45
  • 46
  • 46
  • 47
  • 49
  • 50
 • 51
 • 51

Intreg documentul preluat de pe site-ul http://www.edu.ro il puteti citi AICI


Back To Top


Extras din regulamentul intern

img

EXTRAS
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament Intern este elaborat in concordanta cu prevederile:
* Constitutiei Romaniei;
* Legii nr. 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
* Legii Invatamantului nr.1/ 2011;
* Statutului Personalului Didactic (inclus in Legea 1/ 2011, Titlul IV);
* Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar (aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011);
* Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/ 2016);
* Statutului Elevului (aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4742/ 2016)
* Ordinul M.E.N., nr. 3027/ 2018 pentru completarea si modificarea O.M.E.N.C.S. nr. 5079/ 2016.

Intreg documentul il puteti citi AICIBack To Top
Burseimg

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Intregul document poate fi vizualizat AICI

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
AN SCOLAR 2019-2020
SEMESTRUL II

Intregul document poate fi vizualizat AICI

MODELE CERERI BURSE

Toate modelele pentru cereri de burse pot fi descarcate AICI
Back To Top
Transparenta institutionalaimg

RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ȘCOLAR 2020-2021
* Raport_activitate_2020-2021


PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2018-2023 revizuit 2021
* Planul de actiune al scolii 2018-2023


ANUNȚURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR LIBERE
ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI LIBER DE MUNCITOR - 15.05.2023

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:
• 1 post contractual nedidactic de MUNCITOR ÎNTREȚINERE pe perioadă nedeterminată
Condiții de angajare:
• Absolvent învățământ mediu- studii liceale/ postliceale / profesionale
• Vechime în muncă: fără
• Abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă
• Fără fapte înscrise în cazierul judiciar

Graficul de desfășurare a concursului:
• Înscrierea candidaților (depunera dosarelor) până la 29 mai 2023 orele 13.00
• 31 mai 2023 întrunirea comisiei de examen și analiza dosarelor
• 06 iunie 2023 ora 12.00, afișarea candidaților care întrunesc condițiile de angajare și pot participa la proba scrisă
• 12 iunie 2023 ora 11.00 – proba scrisă
• 12 iunie 2023 ora 14.00– afișarea rezultatelor la proba scrisă
• 12 iunie 2023 orele 14.00-16.00 depunerea contestaților
• 12 iunie 2023 ora 17.00 – afișarea rezultatelor după contestații
• 13 iunie 2023 ora 11.00 – proba practică
• 13 iunie 2023 ora 13.00 – afișarea rezultatelor după proba practică
• 13 iunie 2023 ora 14.00 – afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro

Tematica pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor:

• Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora
• Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
• Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire
• Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.

BIBLIOGRAFIA:
• OME nr. 4183 din 06.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) -Titlul IV Personalul unităților de învățământ -
• Capitolul III - Personalul nedidactic;
• Legea sănătății și securității în muncă 319/2006, cu modificările și completările ulterioare-Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
• Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice;
• Legea 53/2003 actualizată: Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară”;
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
• Florescu A, Istode V., Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare, Ed. Tehnică, București, 1976

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
• Cerere de înscriere
• B.I./C.I - original și copie.;
• Acte doveditoare de schimbare a numelui (dacă este cazul) - original și copie
• Curriculum vitae format Europass
• Diploma absolvire studii – Foaie matricolă/ Supliment descriptiv - original și copie
• Cazier judiciar și Certificatul de integritate comportamentală - original
• Adeverință/ certificat perfecționare/ calificare (dacă este cazul) - original și copie
• Carnet de muncă (dacă este cazul) / raport Revisal - original și copie
• Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu mențiunea „apt pentru a lucra în învățământ”

Dosarele se depun la secretariat până la 29 mai 2023 orele 13.00

Anunț pentru ocuparea posturilor libere - 31.05.2022

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:
* 1 post contractual didactic –auxiliar de administrator de patrimoniu pe perioadă nedeterminată

Condiții de angajare:

* Absolvent învățământ superior- studii economice/ administrative/ juridice
* Vechime în muncă 5 ani
* Cunoștințe avansate de operare PC, MS Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), cunoștințe de utilizare e-mail și platforme informatice
* Fără fapte înscrise în cazierul judiciar
Graficul de desfășurare a concursului:

* 27 mai – 10 iunie 2022 orele 10.00-12.00 înscrierea candidaților (depunera dosarelor)
* 15 iunie 2022 întrunirea comisiei de examen și analiza dosarelor
* 16 iunie 2022 ora 12.00, afișarea candidaților care întrunesc condițiile de angajare și pot participa la proba scrisă
* 28 iunie 2022 ora 10.00 – proba scrisă
* 29 iunie 2022 ora 10.00 – interviu
* 30 iunie 2022 ora 10.00 comunicarea rezultatelor
* 30 iunie 2022 orele 12.00-14.00 contestații
* 30 iunie 2022 ora 16.00 rezultate finale după contestații și stabilirea candidatului selectat

Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro
Tematica va fi afișată pe site-ul liceului www.kretzulescu.ro

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

* Cerere de înscriere
* B.I./C.I - original și copie;
* Acte doveditoare de schimbare a numelui (dacă este cazul) - original și copie
* Curriculum vitae format Europass
* Diploma absolvire studii superioare în specialitate – Foaie matricolă/ Supliment descriptiv - original și copie
* Cazier judiciar și Certificatul de integritate comportamentală - original
* Adeverință/ certificat perfecționare/ calificare (dacă este cazul) - original și copie
* Carnet de muncă (dacă este cazul) / raport Revisal - original și copie
* Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu mențiunea „apt pentru angajare”
* Aviz psihologic

Dosarele se depun la secretariat pana la data de 10.06.2022 orele 10.00-12.00

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu si
Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu pot fi accesate AICIȘcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:

* 1 post contractual nedidactic de îngrijitor clădiri pe perioadă nedeterminată

Condiții de angajare:
* Absolvent învățământ gimnazial/ mediu
* Fără fapte înscrise în cazierul judiciar

Graficul de desfășurare a concursului:
* 26 mai – 9 iunie 2022 orele 10.00-12.00 înscrierea candidaților (depunera dosarelor)
* 15 iunie 2022 întrunirea comisiei de examen și analiza dosarelor
* 16 iunie 2022 ora 12.00, afișarea listei candidaților care întrunesc condițiile de angajare și pot participa la proba scrisă
* 27 iunie 2022 ora 10.00 – proba scrisă
* 18 iunie 2022 ora 10.00 – interviu
* 29 iunie 2022ora 10.00 comunicarea rezultatelor
* 29 iunie 2022 orele 12.00-14.00 contestații
* 29 iunie 2022 ora 16.00 rezultate finale după contestații și stabilirea candidatului selectat

Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

* Cerere de înscriere
* B.I./C.I - original și copie;
* Acte doveditoare de schimbare a numelui (dacă este cazul) - original și copie
* Curriculum vitae format Europass
* Diplomă/ certificat/ adeverință absolvire studii - original și copie
* Cazier judiciar și Certificatul de integritate comportamentală - original
* Adeverință/ certificat perfecționare/ calificare (dacă este cazul) - original și copie
* Carnet de muncă (dacă este cazul) / raport Revisal - original și copie
* Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu mențiunea „apt pentru angajare”

Dosarele se depun la secretariat pana la data de 09.06.2022 orele 10.00-12.00

Tematica si Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor clădiri pot fi accesate AICIAnunț pentru ocuparea posturilor libere - 18.04.2022

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea:
• 1 post contractual didactic –auxiliar de LABORANT pe perioadă nedeterminată

Condiții de angajare: Graficul de desfășurare a concursului:
Înscrierea și selecția candidaților va avea loc la sediul unității din București, Bd. Hristo Botev Nr. 17, Sectorul 3. Tel 021 3139082, e-mail n.kretzulescu@s3.ismb.ro

Tematica va fi afișată pe site-ul liceului www.kretzulescu.ro


DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Dosarele se depun la secretariat până la 2 mai 2022 orele 14.00

Anunț pentru ocuparea posturilor libere - 21.10.2021

Consiliul de administratie al Scolii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" cu sediul in București, bd. Hristo Botev 17, sect 3, tel 0213139082, anunță organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice/catedre din unitate:
 1. Economic administrativ comerț si servicii/Economic administrativ posta (18 ore), nivel liceal, predare în limba română. Rezervat concediu și îngrijire creștere copil.
 2. Economic administrativ comert si servicii/Economic administrativ posta (18 ore), nivel liceal, predare in limba română. Rezervat director+inspector ISMB.
 3. Turism și alimentație publică/Turism (18 ore), nivel liceal, predare in limba romana. Rezervat concediu și îngrijire creștere copil.
 4. Chimie (11 ore), nivel liceal, predare în limba română. Rezervat.
 5. Chimie (18 ore), nivel liceal, predare în limba română. Rezervat director adjunct.
 6. Limba și literatura română (9 ore), nivel liceal, predare in limba română. Rezervat.
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității - 21.10.2021 între orele 10.00-15.00
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs - 22.10.2021
 3. Proba scrisă 26.10.2021
 4. Depunerea contestațiilor 27.10.2021
 5. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 28.10.2021
Detalii se pot citi AICIAnunț pentru ocuparea posturilor libere - 10.11.2020

Consiliul de administratie al Scolii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice/catedre din unitate:
* Economic administrativ comert si servicii/Economic administrativ posta 18 ore TC, nivel liceal, predare in limba romana, viabilitate 9 luni, rezervat
* Fizica 8 ore TC nivel liceal, rezervat director adjunct plus 10 ore TC, nivel liceal, vacante.
Detalii se pot citi AICI

Lista candidatilor pentru concurs
Lista candidatilor pentru concurs poate fi vizualizata AICI

Anunt pentru ocuparea posturilor libere - 27.11.2020

* Anunt pentru ocuparea postului de Administrator de patrimoniu - conditii de angajare si graficul de desfasurare a concursului pot fi vizualizate AICI
* Anunt pentru ocuparea postului de Ingrijitor - conditii de angajare si graficul de desfasurare a concursului pot fi vizualizate AICI

Lista candidatilor pentru concursul din 18 decembrie poate fi vizualizata AICI

Rezultatul concursului pentru postul de Administrator de Patrimoniu din 18 decembrie poate fi vizualizata AICI


BUGETE SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU
* Buget de stat
* Buget local
* Buget venituri proprii


STAT DE FUNCTII
* Stat de functii 2019


DECLARATII DE AVERE ECHIPA MANAGERIALA
DIRECTOR :DINESCU MIRELA NICOLETA
DIRECTOR ADJUNCT: IONESCU MARIA

DECLARATII DE INTERESE ECHIPA MANAGERIALA
DIRECTOR: DINESCU MIRELA NICOLETA
DIRECTOR ADJUNCT: IONESCU MARIA
Back To Top
Formulareimg


Back To Top