Continut despre noi

File de istorie Certificate Diplome Consiliul elevilor Asociatia de parinti Imnul Kretzulescu
.
.
DESPRE NOI


File de istorie


img
img


     Meritul de a fi contribuit direct si decisiv la fondarea si functionarea Scolii Comerciale bucurestene ii revine dr. Nicolae Kretzulescu, care de la 1 iulie 1864 detinea functia de ministru al Cultelor, Instructiunii Publice si Justitiei.      Nicolae Kretzulescu a facut parte dintr-o numeroasa si influenta familie boiereasca munteana. La 21 iunie 1839, el a devenit primul bucurestean care reuseste sa obtina la Paris titlul de doctor in medicina. S-a remarcat prin infiintarea unei sectii de chirurgie la Spitalul Coltea, prin publicarea primului manual de anatomie in limba romana si prin contributia la infiintarea Facultatii de Medicina din Capitala. Preocuparile stiintifice au fost rasplatite prin alegerea doctorului N. Kretzulescu ca membru al Academiei Romane, institutie pe care a condus-o ca presedinte de doua ori (1872-1873 si 1895-1898).

     Nicolae Kretzulescu a fost un fervent partizan al Unirii Principatelor si infaptuirii de reforme. In trei randuri (1859, 1862-1863 si 1865-1866) domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a desemnat prim-ministru al tarii, demnitate care i-a permis lui Nicolae Kretzulescu sa realizeze o insemnata opera reformatoare. Dovedind calitati de fin diplomat, a aparat eficient interesele Romaniei pe timpul cat a fost ambasador la Berlin, Roma, Petersburg si Paris.     Scoala Comerciala din Bucuresti a fost infiintata in toamna anului 1864, prin staruinta doctorului Nicolae Kretzulescu, ministrului Instructiunii Publice.

     Pana la infiintarea Academiei de Studii Economice in aprilie 1913, Scoala Comerciala a fost cea mai inalta treapta a invatamantului economic romanesc.

Pe parcursul celor 140 de ani, scoala si-a constituit un insemnat patrimoniu imobiliar. In anii 1889 - 1890 primarul Capitalei, Emanoil Protopopescu - Pache, care fusese mai inainte directorul scolii, a reusit sa construiasca un edificiu adecvat, inscris astazi in randul monumentelor istorice.

In anii 1889 si 1900 scoala a participat cu exponate proprii in cadrul Pavilionului Romaniei, la Expozitiile Universale de la Paris. Tot in acea perioada a intretinut corespondenta cu Institutul de Instructie Comerciala din Viena si cu Societatea Internationala pentru Dezvoltarea Invatamantului Comercial din Berna - Elvetia.

In anul 1885 se initiaza primele contacte cu scoli comerciale din Europa

In anii 1890 ?i 1983 se remarca prin construirea si extinderea cladirilor proprii

In 1912, Scoala Superioara Comerciala de baieti din Bucuresti era singura institutie de invatamant cu o echipa de fotbal completa si proprie. Cu aceasta echipa scoala a castigat multe concursuri si campionate.

De asemenea, in anul 1926, in scoala s-a infiintat o Grupa de Cruce Rosie, prima de acest gen in sistemul epocii, care urmarea sa asigure asistenta medicala tuturor elevilor si sa le faciliteze accesul in taberele scolare. Prima revista a scolii, denumita Ramuri fragede a fost editata in anul 1930.

In anul 1935 Scoala primeste numele fondatorului

In anul 1936 are loc transformarea in Liceu Comercial

In anul 1994, liceul a reusit sa devina scoala - pilot a programului PHARE in Familia ocupationala "Finante - Administratie - Management", pentru pregatirea elevilor in meseriile functionar bancar, agent comercial si asistent de gestiune.

Din 1997, s-a introdus la clasa a 10-a Educatia antreprenoriala, prin programul Junior Achievement, iar in anul 2003 liceul a devenit centru de testare acreditat de ECDL (European Computer Driving Licence), primind Diploma de excelenta pentru activitatea desfasurata. Totodata, scoala se remarca prin utilizarea programului computerizat de predare-invatare (AEL).

In anul 2003 liceul devine Centru de evaluare ECDL

Una din marile realizari ale scolii (2003) prin ineditul ei, este Clubul de Initiativa si Voluntariat pentru Egalitatea Sanselor - CIVES, in colaborare cu Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Acest Club are misiunea de a coordona activitatea elevilor si profesorilor din Capitala in activitatile legate de promovarea egalitatii de gen.

In anul 2004 scoala a obtinut Certificatul de recunoastere ca liceu-pilot in proiectul "Fii european; implica-te in problemele comunitatii", sustinut de Uniunea Europeana.

In anii 2009, 2013, 2016 si 2019 liceul a obtinut titlul de Scoala Europeana

In anul 2014 a avut loc Aniversarea celor 150 de ani de existenta

In anul 2017 liceul nostru a devenit Scoala Ambasador a Parlamentului European

2018 a devenit partener activ in proiectele ETwinning

In anul 2019 liceul nostru a devenit Centru acreditat pentru examenele Cambridge

Condus de directori competenti din randurile caruia s-au remarcat Th. Stefanescu, Protopopescu-Pake, Gr. Trancu Iasi scoala s-a remarcat prin calitatea si eficienta actului managerial si edcuational. In aceasta scoala si-au realizat studiile personalitati ale vietii publice: Th. Stefanescu primul director al Bancii Nationale; Emil brancovici profesor universitar si senator; C. Staicovici presedintele Camerei de Comert din Bucuresti; D. Mociornita mare industrias; Titus Ozon renumit fotballist, Toma Albulet director in Directia Comerciala a capitalei, Nicolae Antoniu profesor universitar A.S.E., Eduard Hartman arhitect, Marin Stanica director al Centrului de Statistica si reprezentantul Romaniei in Secretariatul CAER, Nicolae Dinut conferentiar universitar la Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucuresti.

Pe parcursul a mai bine de un secol, personalitati ale vietii publice si culturale au vizitat Scoala Comerciala, acordandu-i o mare atentie: regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, N. Kretzulescu, B. P. Hasdeu, Spiru Haret, N. Iorga. Comerciul "sufletul natiunei" este unul dintre dictoanele care au influentat in mod hotarator actul educational promovat de Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu". Comertul presupune o activitate profitabila, iar natiunea, un lung sir de transformari vizand progresul social, economic, tehnologic, etc.

"Labor improbus omnia vincit" (Prin munca sustinuta omul invinge) aceste cuvinte inscrise pe frontspiciul aulei scolii se regasesc in activitatile desfasurat de-a lungul celor 137 de ani de existenta. De aceea, in spiritul mottou-rilor de mai sus nu numai ca a incercat sa pastreze tot ceea ce este valoros in trecut, dar s-a straduit, prin elevii si profesorii sai, sa construiasca noul, viitorul societatii, imbinand metodele traditionale cu cele moderne, preluand in mode creator rezultatele inaintasilor.

BAZA MATERIALA

     Scoala dispune de: 3 corpuri de cladiri cu 29 sali de clasa, 16 cabinete scolare si laboratoare dotate cu mijloace de invatamant moderne (80 calculatoare PENTIUM racordate la INTERNET, televizoare, video si retroproiectoare), o aula monumentala de festivitati cu 200 locuri, o sala de sport cu instalatie de sonorizare, o biblioteca cu peste 48.000 de volume (din care fondul documentar de specialitate in limbile engleza si franceza de peste 3.000 de volume), un club al elevilor, cate un cabinet medical, stomatologic si de consiliere scolara.

PROFESORII

     Din cei 59 de profesori ai cancelariei Kretzulescu: 6 sunt doctori in stiinte, 5 au titlul de master, 33 au gradele didactice I si II. 20 % dintre profesori au gradatia de merit si au fost recompensati cu Diploma de Excelenta in invatamant si Diploma "Gh. Lazar". 3 dintre profesorii nostri sunt membrii in comisiile nationale de specialitate ale M.E.C.T. si formatori nationali 5 sunt profesori metodisti, iar 12 sunt autori de manuale, culegeri si ghiduri. 8 profesori au indrumat practica pedagogica a studentilor de la ASE, SNSPA si Universitate.Back To Top
Certificate
img


TITLUL DE SCOALA EUROPEANA 2019
SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU ESTE MEMBRA A ALIANTEI COLEGIILOR CENTENARE
PARTICIPANT ACTIV LA PROIECTELE ETWINNING
SCOALA EUROPEANA 2013
ECHIVALARE PENTRU BACALAUREAT - ECDL


Back To Top
DiplomeimgDIPLOMA DE CAPACITATE 1888

DIPLOMA DE EXCELENTA ECDL

DIPLOMA DE MERIT SENAT 2013

DIPLOMA LIDERII MILENIULUI III

DIPLOMA ETWINNING - EQL DTSE RO

GALA PREMIILOR IN EDUCATIE

DIPLOMA ETWINNING - EQL FRACTAL DIMENSION


DIPLOMA ETWINNING - NQL FIBONACCI SEQUENCE


Back To Top
Consiliul elevilor

Conform STATUTULUI ELEVULUI in vederea reprezentarii drepturilor si intereselor elevilor, acestia se pot asocia in:
a) Consiliul elevilor
b) Asociatiile reprezentative ale elevilor

Conform art 37 din Statutul elevului Consiliul National al Elevilor si asociatiile reprezentative ale elevilor au urmatoaele drepturi:
a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea invatamantului preuniversitar si a procesului educational, dupa caz si dupa nivelul de reprezentativitate;
b) dreptul de a folosi spatiul unitatii de invatamant pentru desfasurarea obiectivelor asumate si pentru a derula activitatile interne, cu acordul Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, in conditiile legii;

Conform articolului 38 din Statutul elevului:
1) Sunt considerate asociatii reprezentative ale elevilor organizatiile neguvernamentale, infiintate in baza prevederilor legale in vigoare, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:
            a) au statut propriu, in care au declarat ca scop reprezentarea intereselor si drepturilor elevilor;
            b)nu fac propaganda politica partizana sau religioasa;
            c) au cel putin 75% dintre membri elevi in sistemul de invatamant preuniversitar romanesc;
2) Asociatiile reprezentative isi pot desfasura activitatea la nivel national, judetean, local sau scolar;
3) Filialele sau sucursalele asociatiilor reprezentative au acelasi statut reprezentativ, in raport cu scopul infiintarii acestora

.

Intreg Statutul elevului poate fi citit AICIBack To Top
Asociatia de parinti

Extras din ROFUIP ROFUIP - pag 45

Titlul IX Partenerii educationali
Capitolul 1 Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
Art. 168 (1) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai anteprescolarului/prescolarului/elevului sunt parteneri educationali principali ai unitatilor de invatamant.
(2) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informatiile, legate de sistemul de invatamant, care privesc educatia copiilor lor.
(3) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copillui/elevului au dreptul de a fi sustinuti de sistemul de invatamant, pentru a se educa si a-si imbunatatii aptitudinile ca parteneri in relatia familie-scoala.
Art. 169 (1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia scolara si la comportamentul propriului copil.
(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa dobandeasca informatii numai referitor la situatia propriului copil.
Art. 170 (1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are acces in incinta unitatii de invatamant in concordanta cu procedura de acces daca:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invatamant;
d) participa la intalnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamant prescolar/primar/profesorul diriginte;
e) participa la actiuni organizate de asociatia de parinti.
(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in unitatile de invatamant.
Art. 171 (1) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali au dreptul sa se constituie in asociatii cu personalitate juridica, conform legislatiei in vigoare.
(2) Consiliul consultativ al parintilor si asociatia parintilor cu personalitate juridica se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul statut.
Art. 172(1) Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului in care este implicat propriul copil, se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat, educatorul-puericultor/ educatoarea/ invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/primar /profesorul diriginte. Parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. in situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorul/sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o adreseaza o cerere scrisa, pentru medierea in vederea rezolvarii problemei.
(2) in cazul in care parintele/tutorele/sustinatorul legal considera ca starea conflictuala nu a fost rezolvata la nivelul unitatii de invatamant, acesta are dreptul de a se adresa, in scris, inspectoratului scolar pentru a media si rezolva starea conflictuala.
Capitolul 2 indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
Art. 173 (1) Potrivit prevederilor legale parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor.
(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, in perioada invatamantului obligatoriu, poate fi sanctionat, conform legislatei in vigoare cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
(4) Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa/ pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/ unitatea de invatamant.
(5) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul pentru invatamantul prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatorului-puericultor/ educatoarei/invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamant prescolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura.
(6) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unitatii de invatamant, cauzate de elev.
(7) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului din invatamantul primar are obligatia sa-l insoteasca pana la intrarea in unitatea de invatamant, iar la terminarea orelor de curs sa-l preia. in cazul in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfasoare o astfel de activitate, imputerniceste o alta persoana.
Art. 174 Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala etc., a copiilor/elevilor si a personalului unitatii de invatamant.
Art. 175 Respectarea prevederilor prezentului Regulament si a Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant este obligatorie pentru parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copiilor/elevilor.
Capitolul 3 Adunarea generala a parintilor
Art. 176 (1) Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copiilor/elevilor de la grupa/clasa.
(2) Adunarea generala a parintilor hotaraste referitor la activitatile de sustinere a cadrelor didactice si a echipei manageriale a unitatii de invatamant, in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor.
(3) in adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de copii/elevi si nu situatia concreta a unui copil/elev. Situatia unui copil/elev se discuta individual, numai in prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al copilului/elevului respectiv.
Art. 177 (1) Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre educatorul-puericultor/educatorul/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/primar/ profesorul diriginte, de catre presedintele comitetului de parinti al clasei sau de catre 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil intrunita in prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. in caz contrar, se convoaca o noua adunare generala a parintilor, in cel mult sapte zile, in care se pot adopta hotarari, indiferent de numarul celor prezenti, cu votul a jumatate plus unu din acestia.
Capitolul 4 Comitetul de parinti
Art. 178 (1) in unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de parinti.
(2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a parintilor, convocata de educatorul-puericultor / educatoarea / invatatorul / institutorul / profesorul pentru invatamantul prescolar sau primar/profesorul diriginte care prezideaza sedinta.
(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de parinti pe grupa/clasa se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri. in prima sedinta dupa alegere, membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica educatorului-puericultor/profesorului pentru invatamantul anteprescolar/prescolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Consiliul de conducere al comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relatiile cu echipa manageriala.
Art. 179
Consiliul de conducere al Comitetului de parinti pe grupa/clasa are urmatoarele atributii:
a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a voturilor parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali prezenti;
b) sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare la nivelul grupei/clasei si a unitatii de invatamant;
c) sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combaterea violentei, asigurarea sigurantei si securitatii, combaterea discriminarii si reducerea absenteismului in mediul scolar;
d) sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a grupei/clasei si unitatii de invatamant, prin strangerea de cotizatii voluntare de la membrii asociatiei de parinti si atragerea de fonduri banesti si donatii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociatia de parinti cu personalitate juridica cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar;
e) sprijina conducerea unitatii de invatamant si educatorul-puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant anteprescolar /prescolar/primar/ profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unitatii de invatamant;
f) sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si orientare socio-profesionale;
g) se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrul activitatilor educative, extrascolare si extracurriculare;
h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor alocate, daca acestea exista.
Art. 180 Presedintele comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in relatiile cu organizatia de parinti si prin aceasta in relatie cu conducerea unitatii de invatamant si alte foruri, organisme si organizatii.
Art. 181 ((1) Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de parinti cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de catre un agent economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/parinti, tutori sau sustinatori legali.
(3) Este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea fondurilor.
Capitolul 5 Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti
Art. 182
(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti.
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia de parinti din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti.
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor este o organizatie care are activitatea reglementata de un Statut adoptat prin hotararea adunarii generale a parintilor din unitatea de invatamant, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica in activitatile unitatii de invatamant prin actiuni cu caracter logistic - voluntariat.
(4) Asociatia de parinti este o organizata in temeiul dreptului de asociere prevazut de legislatia in vigoare, cu privire la asociatii si fundatii si functioneaza pe baza Statutului propriu, pe care si-l adopta in mod liber. Asociatia intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform dispozitiilor legale in vigoare. Are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la persoane fizice sau juridice.
Art. 183 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si doi vicepresedinti ale caror atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei trei, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. Convocarea sedintelor Consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul dintre vicepresedinti.
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant.
(4) Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.
(5) Presedintele reprezinta Consiliul reprezentativ al parintilor in relatia cu alte persoane fizice si juridice.
(6) Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al parintilor.
Art. 184 Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii:
a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii, inclusiv din oferta nationala;
b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu rol educativ din comunitatea locala;
c) sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a violentei in mediul scolar;
d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala;
e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local, de dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural;
f) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor;
g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, pe teme educationale;
h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale;
j) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
k) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor;
l) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant, la solicitarea cadrelor didactice;
m) sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor;
n) are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurare a activitatii in internate si in cantine;
o) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea programului "Scoala dupa scoala".
Art. 185 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor/asociatia de parinti a unitatii de invatamant poate atrage resurse financiare extrabugetare, constand in contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive;
b) acordarea de premii si de burse elevilor;
c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor pe care ii reprezinta.
(2) Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si national.
Back To Top
Imnul KretzulescuimgImnul kretzulescu - muzica si versuri prof. MARIA CRISTINA CRAITA LAZARICA

Astazi un vis s-a implinit,
In Kretzulescu am venit,
Azi sunt boboc, sunt fericit,
Si am o lume de cucerit

Refren
Ce vrem sa fim de astazi stim,
Sa invatam cum sa luptam,
Un vis frumos nu-i doar un vis,
In Kretzulescu poate fi atins
Sa invatam cum sa luptam
Sa fim mai buni, sa castigam,
Un vis frumos nu-i doar un vis
In Kretzulescu poate fi atins.

Lideri vom fi, vom castiga,
Stim ce inseamna victoria,
Scps, mate, conta,
Economie, vom invata

Refren
Ce vrem sa fim de astazi stim,
Sa invatam cum sa luptam,
Un vis frumos nu-i doar un vis,
In Kretzulescu poate fi atins
Sa invatam cum sa speram
Sa fim mai buni, sa castigam,
Un vis frumos nu-i doar un vis
In Kretzulescu poate fi atins.Back To Top